CD Planetariet

Praktisk / teoretisk opgave

Illustreret Videnskab har planlagt at der, over en mindre årrække, skal udvikles cd-rom’er til undervisning om solsystemet.

Disse cd-rom’er vil blive vedlagt bladet. Vores firma har vundet retten til at udvikle og producere den første cd-rom i rækken.

Yderligere vil der blive udviklet en rapport som redegørelse for vores overvejelser i forbindelse med udviklingen af produktet som vil blive fremlagt styregruppen.
Det færdige produkt skal primært henvende sig til den fastsatte målgruppe, som er unge i alderen 14-17 år.....

Downloads

• Rapport
• Produkt