Bravo Tours

Praktisk / teoretisk opgave

Vi er blevet ansat som konsulenter for rejsebureauet Bravo Tours. Vi har fået stillet opgaven at udarbejde en rapport og et produkt i form af en hjemmeside. De overordnede opgaver er for overskuelighedens skyld opstillet i punktform nedenfor:

Analyse
Analyse af branchen
Udarbejdelse af en strategi
Vurdere de organisatoriske forhold.

Markedsføring
Tilrettelægge en markedsføringskampagne
En primær målgruppe skal vælges.
Kampagnen skal laves til en målgruppe.
En reklame skal udarbejdes.

Tryksag eller film
Internet-side
Virksomhedens ansigt på nettet.
Brugervenlig salgsportal.
Ensartet design i evt. tryksager og på hjemmesiden.
Budget over salg via Internettet.

Downloads

• Rapport
• Produkt