10. Klasse på Kvaglundskolen i Esbjerg

Praktisk / teoretisk opgave


Formålet med cd-rommen er at vise 9. klasses eleverne i Esbjerg (og disses forældre) hvorfor 10. klasse på Kvaglundskolen er en bedre løsning end på de tre øvrige skoler. Herunder hvilke fordele forekommer ved at vælge netop
denne skole.

På cd-rommen vil vi prøve at skildre de forskellige linjer, der er specielle for årgangen – på en så spændende måde at vi fanger de unges opmærksomhed. Derudover vil vi vise hvordan eleverne på skolen omgås socialt.

Formålet med forummet er at samle alle informationer på ét sted.
10. klasserne skal have et sted hvor de har mulighed for at udvide horisonten, samtidig med at de hygger sig med det.
Vi skal gøre forummet spændende, men også vedholde at det er en skole, hvor der sker en form for udvikling. Derfor vil vi gøre det muligt for de pågældende lærere at lægge lektier, ugesedler og andre vigtige oplysninger op på forummet, så eleverne selv kan indhente den information de har brug for.
På en måde lægger vi et større ansvar direkte over på den enkelte elev, således at de selv står til ansvar for at få informationerne fanget. Dermed ikke sagt at det er frivilligt hvad man læser eller ej, men blot at de unge får en følelse af at ”vi skal selv”.

Dette giver dem også en ballast, i forhold til videregående uddannelser, hvor netop denne fremgangsmåde er meget anvendt.

Derudover kan eleverne stille spørgsmål via forummet. Man lægger et spørgsmål eller en tekst op, og der er derefter mulighed for andre elever og lærere at svare på det. Derved vil problemstillinger blive besvaret ét sted, én gang for alle, hvor alle har adgang til svaret.
Man kunne f.eks. ajourføre forskellige videreuddannelser, der kunne være af elevernes interesse senere, således at de allerede gennem 10. klasse gør sig nogle tanker omkring, hvad der er mulighed for efter folkeskolen.

Downloads

• Rapport