IT Netværk Esbjerg

Praktisk / teoretisk opgave

IT-Netværk Esbjerg har til formål at få fat i en primær og en sekundær målgruppe. Først og fremmest skal IT-folk få øjnene op for de utallige IT-løsninger som Esbjergs lokale udbydere kan tilbyde. Derudover er potentielle studerende en sekundær målgruppe i kraft af de mange uddannelsesinstitutioner Esbjerg har. Udveksling af erfaringer erhverv og uddannelsessteder imellem er også et mål.

Der skal laves en internetportal som fremstår velorganiseret og struktureret. Designet skal være fuldendt og velafbalanceret og skal matche IT-Netværk Esbjergs profil. Siden skal være en informativ samt visuel oplevelse, dette gøres via databaseopkobling, Asp-programmering, streaming/video-sekvenser, flash, samt et velovervejet design.

Derudover skal der foreligge en overskuelig, kortfattet, forståelig og fyldestgørende rapport.

Rapporten skal indeholde en indledning, problemformulering og konklusion som tilsammen skal
give den overordnede mening for hele rapporten. Der skal argumenteres for alle væsentlige beslutninger omkring design, strukturer, afgrænsninger m.m. vedrørende databaser skal der foreligge ER-diagrammer samt dokumentation for alle efterfølgende aktiviteter i forbindelse med databaseopkobling.
Der skal foreligge en gennemgående beskrivelse af netværk samt indkøb af hardware og software
samt argumentation for det.

Derudover skal der være en gennemgående beskrivelse af arbejdsprocessen omkring
streaming/video-sekvenser.

For at kunne overskue og overvåge hele forløbet i projektet skal der udarbejdes en projektplan.
Hjemmesiden skal efter endt projektforløb fremstå som et udstillingsvindue for Esbjerg og de føromtalte muligheder.

Downloads

• Rapport